Tumblelog by Soup.io
 • muffi
 • LostInside
 • kittykatze
 • kitake
 • tibs
 • bzt
 • rasp-berry
 • cornisawesome
 • valo-O
 • Uncommon
 • ilovestrawberries
 • toniewszystko
 • wasteland
 • inochi
 • halucine
 • ztymwszystkimsam
 • jesuismadeleine
 • zmarznieta
 • comaWhite
 • AnalAssassin
 • hedonismdomina
 • missdark
 • mrbrightside91
 • LacrimaMi
 • yenn
 • dragontears
 • mikuo
 • electrovamp
 • majkno1
 • duvallzqx91
 • arienaitsuno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

1867 e76a 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakoralina koralina
1452 4358 390
Reposted fromsavatage savatage vialadylena ladylena

December 04 2017

8296 17b0 390

earthlynation:

cat in the window by ella muller

Reposted fromSaturnine Saturnine vialiliowadusza liliowadusza
2300 e76f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaNoCinderella NoCinderella
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
9073 e49d 390
Reposted frompouler pouler viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
1149 e082 390
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
2247 12c5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl